Bonanza

program pro správu firemní pošty, činností kanceláře, daní a datových schránek od firmy BONOsoft

Timesheet

Sledování výkonů pracovníků a vytváření užitečných výstupů z uložených dat poskytne dokonalý přehled o využívání pracovní doby vaší kanceláře i o časové náročnosti klientů.

Struktura zápisu do deníku: pracovník + činnost + klient + datum + (čas zahájení - čas ukončení) + (kvantifikace) + (poznámka). Automaticky se eviduje datum a čas zápisu a jméno pracovníka, který zápis provedl. Položky v závorkách jsou volitelné.

Bonanza nabízí 4 formáty zápisu činnosti do deníku:

  • typ pracovník vykonal činnost + datum - sleduje se jen to, že činnost byla vykonána
  • typ pracovník vykonal činnost za určitou dobu - sleduje se i spotřebovaný čas
  • typ pracovník vykonal činnost v určitém množství + datum - sleduje se i vykonané množství, které se nazývá kvantifikace
  • typ pracovník vykonal činnost za určitou dobu v určitém množství - sleduje se spotřebovaný čas i kvantifikace

Příkladem kvantifikace může být v účetní kanceláři např. "počet dokladů" u činnosti "účtování". Způsob, jakým bude činnost sledována, nastaví pověřený pracovník v číselníku činností.

Pomocí systému rolí uživatelů je možné zařídit, aby měl každý pracovník přístup jen ke svým záznamům.

Scénář aneb jak to funguje

Pracovník ve svém diáři zaznamená zahájení práce, vybírá přitom z připravených seznamů činností a klientů. Při ukončení práce zapíše čas ukončení a zahájí další záznam.

Program zobrazuje jednotlivé činnosti vložené pro vybraný den v časovém pořadí a kontroluje případné překrývání časů (překryv zobrazí červeně), zároveň počítá celkový spotřebovaný čas dne.

Zápis do deníku urychluje možnost výběru z pracovníkem nejčastěji používaných činnosti a klientů doplněná o možnost výběru vět z kompletních číselníků pomocí rychlého vyhledání podle zadaného znaku (jednoho nebo více).

Pro zapomnětlivé

Roztržitým zaměstnancům lze aktivovat systém dotazování, který v nastaveném intervalu (volitelném pro každého pracovníka samostatně) zobrazí dotaz na právě vykonávanou činnost. Dotazování si může pracovník sám aktivovat a interval nastavit ve svém diáři. Zvlášť odolným jedincům toto nastavení provede správce uživatelů v kartě pracovníka a zakáže pracovníkovi změnu nastavení.

Číselníky a výstupy

Seznam používaných činností je volně editovatelný pro pověřeného správce. Činnosti lze slučovat do skupin a sledovat pohled na celou skupinu.

Program disponuje množstvím předdefinovaných výstupních sestav s volitelným časovým obdobím. Kromě toho je možné vytvořit export dat pro další zpracování v jiném prostředí. Exportovat lze kompletní data vložená za časové období nebo filtrovaná podle všech zadávaných položek a jejich kombinací.

Specifická sestava Bilance vytváří statistiku zápisů jednotlivých pracovníků do timesheetu. Mimo jiné vypočítává počet zápisů a zaznamenaný čas v tzv. průměrném dni (za zadané období).

klienti podatelna subjekty posta ukoly plan tabulky zpravy timesheet