Bonanza

program pro správu firemní pošty, činností kanceláře, daní a datových schránek od firmy BONOsoft

Datové schránky

Zpráva pro majitele starších verzí programu

---
Po 1.9.2018 již není možné přihlášení k datovým schránkám verzemi staršími než v.2018.10. Máte-li starší verzi, aplikujte na ni aktualizaci 201810.
---

Pomocí Bonanzy snadno zajistíte správu libovolného počtu vlastních datových schránek i schránek klientů. K tomu vám Bonanza nabízí řadu pokročilých funkcí.

 • běžný způsob přihlášení k datové schránce jménem a heslem lze doplnit uživatelským certifikátem
 • Bonanza upozorní na blížící se zneplatnění přístupového hesla. Přímo z Bonanzy vložíte nové heslo pomocí "klávesnice" pro psaní speciálních znaků.
 • přístup k přihlašovacím údajům, heslům a dalším funkcím je chráněn nastavením práv pracovníků kanceláře
 • Bonanza podporuje odesílání i přijímání zpráv ve veřejném (OVM) i poštovním (komerčním) režimu včetně zpráv odpovědních
 • pro příjem zpráv odeslaných v poštovním (komerčním) režimu je možné aktivovat schránce tzv. režim otevřeného adresování
 • Bonanza obsahuje funkci vyhledání ID schránky OVM s možností uložení ID k dalšímu použití bez nutnosti nového hledání
 • Bonanza ověří totožnost majitele schránky podle zadaného ID
 • obsahuje seznamy finančních úřadů, pracovišť ČSSZ a zdravotních pojišťoven včetně ID jejich datových schránek
 • Bonanza automaticky sleduje průběh dodání a doručení odeslaných zpráv a stahuje doklady podepsané elektronickým podpisem ministerstva vnitra - odeslané i přijaté zprávy, dodejky a doručenky
 • Bonanza vytváří vlastní archív s řízeným přístupem pracovníků k záznamům
 • datové zprávy v archívu lze filtrovat a vyhledávat podle mnoha kritérií
 • na odeslání i přijetí datové zprávy lze navázat odesláním informace (mailem), celé zprávy či přiložených písemností na vědomí klientům a společníkům

Podatelna datových schránek

Podatelna umožňuje centralizovat práci s datovými schránkami:

 • stahovat doručené zprávy
 • odesílat zprávy připravené k odeslání
 • kompletovat odeslané zprávy
 • distribuovat přijaté zprávy pracovníkům kanceláře k vyřízení
 • odesílat maily vyplývající z přijetí zpráv

Kompletací odeslaných zpráv se rozumí sledování dalšího osudu odeslaných zpráv, tj. sledováním změn stavu, ke kterým v ISDS dochází - většina zpráv projde stavy: zpráva je přijata - zpráva je dodána (vzniká doklad dodejka) - zpráva je doručena (vzniká doklad doručenka). Kompletace převážně končí doručením - tzv. doručení přihlášením ke schránce, teprve poté je možné stáhnout doklad - doručenku).

Podatelnu může obsluhovat jediný pracovník a následně distribuovat přijaté zprávy ostatním pracovníkům kanceláře.
Je možné zajistit výhradní přístup pracovníka k vybrané schránce.
Podatelně lze zakázat čtení zpráv s atributem "do vlastních rukou adresáta".
Podatelna nemá přístup k nastavením datové schránky ani k přihlašovacím údajům, pouze je používá.

Archív datových zpráv

Bonanza ukládá přijaté i odeslané zprávy, písemnosti, dodejky a doručenky do vlastního úložiště. Datové zprávy, dodejky a doručenky jsou podepsány elektronickou značkou Ministerstva vnitra ČR a v okamžiku stažení z ISDS jsou opatřeny časovým razítkem.
Přístup k datům v archívu je řízen definováním rolí uživatelů.
Při prohlížení archívu lze záznamy různě řadit a filtrovat a je aplikováno podrobné vyhledávání zpráv podle mnoha položek a jejich kombinací: např. odesílatele, adresáta, klienta, datumu odeslání a doručení (včetně časového intervalu), čísla jednacího, spisové značky, ID datové schránky, druhu pošty, kauzy, pracovníka apod.

klienti podatelna subjekty posta ukoly plan tabulky zpravy timesheet