Bonanza

program pro správu firemní pošty, činností kanceláře, daní a datových schránek od firmy BONOsoft

Evidence daní

Hlavně pro účetní a daňové kanceláře byla vytvořena podrobná evidence daní klientů - DPH, DP, SD, DzN, ZC, SR, u fyzických osob i SP a ZP. Tato funkce přímo navazuje na seznam klientů, kde je v kartě klienta uvedeno, které daně a jakým způsobem kancelář zpracovává.

Program umožňuje komunikaci s klienty pomocí e-mailu, ke kterému je možné přiložit vygenerovaný příkaz k úhradě. Příkaz k úhradě je také možné vytisknout. K vytvoření příkazu k úhradě Bonanza používá vložený seznam finančních úřadů. Pro generování navazujících mailů slouží číselník textů, který je editovatelný.

Příklad

Příklad ukazuje připravené texty, kterými Bonanza disponuje pro různé situace, které mohou nastat při zpracování DPH. Konkrétní znění je možné upravit v číselníku textů.
Výzva k zaplacení daně
K (datum) zaplaťte DPH (částka) na účet (číslo účtu) v.s. (var. symbol) k.s. (konst. symbol).
Oznámení nadměrného odpočtu
Nadměrný odpočet DPH k (datum) je (částka).
Oznámení pro křížkaře
K (datum) jsme za vás podali přiznání k DPH.
Výzva pro křížkaře, tj. klienta upozorňujeme na termín daně
Pošlete prosím přiznámí k DPH ke dni (datum).
Údaje v závorkách doplňuje program podle číselníků.

Pomocí systému rolí uživatelů je možné zařídit, aby měl každý pracovník přístup jen ke svým klientům.

Tabulka

K hromadnému zpracování konkrétní daně a termínu slouží tabulka. Zahrnuje všechny klienty, kterých se tento termín týká a ukazuje také stav zpracování.
Volitelně pro zvoleného pracovníka kanceláře (kde pracovník vidí "své" klienty) nebo pro celou kancelář.
Z tabulky je možné hromadně odeslat informační e-maily klientům.
K daním je samozřejmě možný také individuální přístup z karty klienta, kde jsou k dispozici tytéž funkce jako v tabulce.

Výzva k předání dokladů

Zatím jen pro DPH je aplikována funkce odesílající klientům výzvu k předání dokladů pro zpracování daně. Výzva se odesílá mailem klientům, kteří mají tento požadavek označen ve své kartě.

Číselníky

Program používá daňový kalendář pro výše uvedené druhy daní, seznam odesílaných textů, seznam finančních úřadů a všechno to propojuje nastavení v kartě klienta - přiřazení k FÚ, nastavení periodicity jednotlivých daní a způsobu jejich zpracování kanceláří.

klienti podatelna subjekty posta ukoly plan tabulky zpravy timesheet