Bonanza

program pro správu firemní pošty, činností kanceláře, daní a datových schránek od firmy BONOsoft

Popis programu

Bonanza je softwarová aplikace pro správu kanceláře - firemní pošty včetně datových schránek, činností kanceláře a daní klientů. Program jsme vytvořili ve spolupráci s daňovými poradci. Vývoj jsme zahájili v roce 2001 a stále v něm pokračujeme.

Hlavní funkce Bonanzy jsou:

Řízený přístup k datům

Přístup k datům je ovládán definováním rolí. Role je soubor pravidel pro prohlížení dat v jednotlivých souborech i k činnostem vykonávaným nad těmito daty.
Uživatel může mít přiřazenu jednu nebo více rolí. Souhrn přístupových práv daný přidělenými rolemi tvoří profil uživatele.
Nastavení závisí na správci, který definuje role a smí je přiřadit pracovníkům.

Filtrování a vyhledávání vět

V Bonanze je implementována metoda rychlého vyhledávání, která umožňuje rychle nalézt požadovaný záznam i v rozsáhlých souborech.

Jak funguje vyhledávání

Uživatel zvolí sloupec, podle kterého chce hledat a napíše první znak. Program okamžitě seřadí věty podle tohoto sloupce a vyhledá první záznam, který odpovídá vloženému znaku. Obsluha pokračuje vložením druhého nebo i dalších znaků, více než 3 není obvykle třeba.

Filtrování umožňuje vybrat ze souboru pouze věty splňující zadaná kritéria. Filtr používá operátor "zároveň". Počet podmínek ve filtru není nijak omezen. Z již vytvořeného filtru lze snadno některou podmínku vyřadit.

Jak filtrování funguje

Uživatel klikne myší na sloupec a řádek s požadovanou hodnotou. Program okamžitě zobrazí pouze záznamy odpovídající filtru. Obsluha může kliknout na další sloupec či více sloupců a zúžit tak výběr o další kritéria.

Nastavení filtru je velice rychlé a pro obsluhu pohodlné, ale je omezeno sloupci zobrazenými na obrazovce. Některé soubory (např. pošta) mají mnoho položek. Pokud filtrování pro řešení situace nestačí, lze použít dialogové vyhledávání. To je komplexní řešení umožňující zapojit všechny položky souboru a různé logické operátory (rovná se, nerovná se, začíná, nezačíná, obsahuje, neobsahuje, je menší než, je větší než). Tak se vytvoří skupina podmínek, které se spojí operátorem "zároveň". Filtrování a dialogové vyhledávání lze kombinovat. Pokud je nastaven filtr, může se rozšířit o složitější podmínku - dialog se nejčastěji používá k zadání časového intervalu (od-do) nebo k hledání podřetězců (vyhledávání funguje i v poznámkách).

Mailová komunikace s klienty, pracovníky a společníky

V mnoha službách Bonanzy lze automaticky generovat kontextuální e-mailovou zprávu. Texty zpráv jsou připraveny v číselníku a jejich modifikace je možná. Všechny odeslané zprávy jsou ukládány a mohou být kdykoliv zobrazeny.

Pošta

 • podatelna může pracovníkovi, který není trvale přihlášen do Bonanzy, poslat výzvu k vyzvednutí pošty z podatelny
 • v návaznosti na přijetí či odeslání pošty lze zaslat informační mail klientovi
 • notifikace je určena pro informování, příp. přeposílání obdržené i odeslané pošty, např. společníkům firem, příjemců notifikace může být více

Daně

Ke každému druhu daně existují maily v závislosti na výsledku zpracování konkrétního období a také na nastavení v kartě klienta. Ke zprávě může být přiložen příkaz k úhradě. Zpráva může být odeslána individuálně (jedinému klientovi) nebo hromadně (skupině klientů, kterých se týká konkrétní druh daně a období). Více informací najdete na stránce Správa daní.

Klienti

 • mimo systém připravených zpráv lze poslat libovolnou stejnou zprávu více klientům - jako příjemce zprávy lze vybrat jediného klienta, skupinu klientů, všechny klienty nebo tzv. "moje" klienty - tj. klienty spravované přihlášeným uživatelem
 • speciální zprávou je Vizitka - tlačítko vytvoří text obsahující vizitku kanceláře, příp. i vizitku pracovníka. Text je možné před odesláním editovat. Používá se k informování klientů např. při změně sídla kanceláře nebo telefonního kontaktu.

Komunikace se realizuje buď v kooperaci s programem Microsoft Outlook nebo přímo protokolem SMTP podle nastavení v konfiguraci.

Export dat

Funkce exportu dat je k dispozici v seznamu klientů, deníku prací, v poště přijaté a odeslané. Její aktivace je podmíněna přístupovým právem v nastavení rolí. Lze vybrat ze dvou formátů výstupního souboru: CSV a XLS.

Rozsah exportovaných vět je standartně dán volitelným obdobím, ale funkce je propojena i s nastaveným filtrem, kterým lze výběr podrobněji specifikovat.

Číselníky

Bonanza obsahuje připravené číselníky:

 • daňový kalendář
 • přehled právních forem fyzických a právnických osob
 • připravené texty pro kontextuální mailové zprávy
 • přehled finančních úřadů
 • seznam pracovišť ČSSZ
 • seznam zdravotních pojišťoven a pracovišť VZP
Seznamy úřadů obsahují údaje, které uvedené subjekty uveřejňují na svých webových stránkách včetně ID datových schránek. Uživatel si je může sám aktualizovat.

Systémové požadavky

PC s operačním systémem Window
Windows Server verze min. 2003 s hotfix KB 938397

klienti podatelna subjekty posta ukoly plan tabulky zpravy timesheet